Jump to content

Registration Terms

Věnujte prosím pozornost přezkoumání těchto pravidel.

Nezapomeňte, že nejsme zodpovědní za žádné zprávy. Neposkytujeme záruku za správnost, úplnost nebo užitečnost jakékoli zprávy a nenese zodpovědnost za obsah žádné zprávy.

Zprávy vyjadřují názory autora zprávy, ne nutně názory na tuto stránku. Každý uživatel, který se domnívá, že zveřejněná zpráva je nevhodná, se doporučuje, abyste nás okamžitě kontaktovali e-mailem. Máme schopnost odstranit nevhodné zprávy a budeme vynaložit veškeré úsilí, abychom tak učinili v přiměřeném časovém rámci, pokud zjistíme, že odstranění je nezbytné.

Souhlasíte s tím, že prostřednictvím této služby nebudete používat tyto stránky k zasílání jakéhokoli materiálu, který je vědomě nepravdivý a / nebo hanlivý, nepřesný, zneužívající, vulgární, nenávistný, obtěžující, obscénní, profane, sexuálně orientovaný, vyhrožující, invazivní osobního soukromí nebo jinak porušuje jakýkoli zákon.

Souhlasíte s tím, že nebudete zveřejňovat materiály chráněné autorskými právy, pokud nevlastníte autorská práva nebo tyto webové stránky.

Náš software používá cookies k odlišení od ostatních uživatelů našeho webu. To nám pomáhá poskytnout vám osobní zkušenost při procházení těchto stránek.

 

UŽIVATEL

2. Uživatel je srozuměn, že pro přístup k určitým službám webu může být nezbytné poskytnutí údajů Uživatele (např. osobních nebo kontaktních údajů) v rámci registrace v systému nebo prostřednictvím třetích stran pro používání dané služby nebo jako podmínka pro další používání dané služby. Uživatel se zavazuje, že veškeré údaje, které při registraci či používání účtu sdělil, budou vždy přesné, správné a aktuální. Při vložení nesmyslných údajů, provozovatel si vyhrazuje odstranění účtu a následné IP blokace pro znemožnění opětovné registrace.

3. Uživatel tímto ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti souhlasí s tím, že Provozovatel bude oprávněn zasílat Uživateli emailové zprávy po předchozím souhlasu uživatele, obsahující informace o novinkách a službách Provozovatele, tyto zprávy mohou výjimečně obsahovat reklamní sdělení třetích osob.

4. Stávající uživatel má právo zamezit zasílání takových zpráv v nastavení zasílání notifikací. Nově registrovaný uživatel má dobrovolnou možnost výběru při registraci.

5. Uživatel souhlasí, že veškerý jim vložený text či jiný obsah na webu Provozovatele může Provozovatel použít jakkoliv k další distribuci, zveřejnění bez nutnosti souhlasu Uživatele. Provozovatel se stává částečným majitelem tohoto obsahu se všemi majetkovými právy výkonu tohoto vlastnictví s vlastností povinností uvést původního autora včetně odkazu na původní zdroj.

6. Nově registrovaný uživatel plně souhlasí s veškerými provozními pravidly webu, informacemi ohledně nového evropského nařízení GDPR a zásadami ochrany osobních údajů.

6.1 Registrovaný uživatel, který je na webu registrován doposud, také přečtením, potvrzením souhlasu s novými podmínkami vyjadřuje, že si veškeré podmínky důkladně přečetl a souhlasí s nimi. Uživatel, který s novými/aktualizovanými podmínkami nesouhlasí, je oprávněn požádat o smazání svého účtu přes emailový kontakt, popř v nastavení profilu.

PROVOZOVATEL

6. Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje o Uživateli neposkytne třetí osobě s výjimkou oficiálních žádostí Policie ČR a orgánů státní správy oprávněných k vyžádání daných informací dle zákona.

7. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost webů, či za ztrátu dat Uživatele.

8. Provozovatel má právo kdykoliv zrušit či smazat účet Uživatele, či zamezit jeho využívání služeb webu při porušení podmínek provozu webu.

9. Tyto podmínky jsou vystaveny na webu při registraci nového uživatele, nebo při změně jsou zobrazeny všem uživatelům. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto registračních podmínek a to i bez předchozího upozornění. Stávající Uživatelé musí vyjádřit nesouhlas, aby se nově vystavená verze registračních podmínek nestala platnou mezi Uživatelem a Provozovatelem automaticky jejich vystavením.

10. Poskytovatel si vyhrazuje provést změnu registračních podmínek, podmínek webu, zpracování osobních údajů kdykoliv změnit, ovšem povinností je informovat všechny uživatele a v určitých věcech vyžádat jejich souhlas s novými podmínkami.

Poslední úprava proběhla 15.06.2018.

Důležité upozornění

Používáním tohoto webu souhlasíte s Terms of Use, Privacy Policy, Pravidla webu. Tento web využívá cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Na stránce s cookies si můžete zobrazit, které soubory využíváme.