Jump to content

Vážení návštěvníci, vážení členové, komunito. Vzhledem k množícím se dotazům, bychom vás informovali, že naše projekty OFPmafia a TS-Sim jsou především určené pro vás, komunitu, čímž můžete neomezeně bez jakýchkoliv omezení (bez porušení podmínek) nahrávat a sdílet vaší tvorbu přímo na našich stránkách.

Děkujeme, za pochopení a těšíme se na vaši tvorbu.

Guidelines

Pravidla všech webů patřících pod skupinu OFPmafia.eu

- Neznalost pravidel neomlouvá !

1.) Na webu či diskuzním fóru musí být dodržovány veškeré platné zákony České republiky a dalších suverénních států.
2.) Musí být dodržovány morální zákony (vulgarity, zesměšňování, rasové projevy).
3.) Je dobré pojmenovat svůj účet nějak normálně a nepoužívat nesmyslné číslice, písmena či speciální znaky.
4.) Je přísně zakázáno odkazovat na jiné webové stránky za účelem diskuze nebo reklamy. Odkazy na obrázky a odkazy ke stažení jsou povoleny. Výjimku tvoří spřátelené weby.
5.) Na webu či fóru se můžete dožadovat pomoci ostatních uživatelů, trestu pro jiné uživatele, stížnosti na členy nebo redaktory fóra, nikoliv na administrátory, či správce.
6.) Váš podpis na webu či fóru nesmí obsahovat různé reklamní odkazy, urážlivé věci a podobné blbosti.
7.) Pokud máte nějaký problém, hledejte na webu či fóru, pak znova, pak se na webu či fóru ptejte založením či otevřením nového příspěvku.
8.) Spam a jiná reklama je zakázána (viz bod 4).
9.) Prohřešky uživatelů v typu vulgárnost, nadávky, rasové urážky jsou permanentně zakázané a uživateli hrozí permanentní odepření přístupu na daný web.
10.) Tresty rozdělují Moderátoři webu či fóra, nebo Administrátoři. Uživatelé nesmějí zasahovat či jakkoliv napadat rozhodnutí teamu vyjma osoby, která byla trestána.
11.) Fórum nesmí být v žádném případě zaměňováno s diskuzním chatem. Proto ten, kdo bude postovat příspěvky na topic ve velmi krátkém časovém sledu (tzv. Double,triple apod. post,..), bude se jednat o téma, které by se dalo řešit např. ve Volné Diskuzi nebo bude postovat příspěvky typu "SMAJL" nebo jiné nesmyslné slova či věty, bude nejdříve varován moderátorem a poté může dostat zákaz přidávání příspěvků. Pokud následně i po zákazu/moderaci příspěvků bude nadále spamovat, uživatel můžete dostat IP Ban i bez možnosti následného obnovení přístupu.
12.) Je zakázáno postování jakýchkoliv topiců na téma "loučení, odcházím", postrádá to jakýkoliv smysl (k tomuto není web či fórum určeno). Topic bude okamžitě smazán a uživatel, který takový topic postnul, dostane varování, které může může vyústit až v odepření přístupu na web.
13.) Je zakázáno vytváření několika dalších účtů na webu či fóru, při zjištění budou všechny účty permanentně zablokované s hrozící blokací IP adresy.
14.) Je zakázáno sdílet informace o zdrojích nelegálních softwarů - cracků. Toto fórum není warez fórum. Porušujete tímto autorská práva tvůrců a s tím zákon č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském.


Vstup do registrace Vám bude umožněn pouze po odsouhlasení následujících registračních podmínek:

1. Registrace

 • V souvislosti s navštěvováním tohoto webu či fóra bude uživatel při registraci požádán o poskytnutí svého uživatelského jména, hesla a e-mailové adresy. Administrátor ani Moderátoři tohoto fóra nejsou zodpověděni za soukromí návštěvníků webu či fóra.
 • Při registraci/přihlášení pomocí aplikací třetích stran, uživatel má na výběr, co o sobě uvede (vyjma vyžadovaných informací nezbytných k provedení úspěšného přihlášení).
 • Určité informace, které zde poskytnete o sobě, se v žádném případě nestanou informacemi veřejnými. Přesto doporučujeme zvážit, co o sobě uvedete.
 • OFPmafia nenese žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé používáním těchto webů či fóra.
 • Uživatel ručí za správnost údajů, které při registraci zadá. Pozdější změny údajů lze provést v nastavení uživatelského profilu. Je zakázáno zadávat blbosti. Buď pravdivé údaje nebo nic.
 • Uživatelem uvedené informace nebudou provozovatelem webu či fóra využity jinak, než jak je k zajištění činnosti provozu nutné.
 • Uživatel, před dokončením registrace je povinen si přečíst podmínky, pravidla webu a dokončením registrace s nimi souhlasí.
 • Při klasické registraci je nutno zadat platnou emailovou adresu, na kterou je ihned po registraci zaslán kód pro aktivaci uživatelského účtu. Bez této možnosti nelze provést registraci.
 • Jestliže vám nepřišel aktivační email, kontaktujte nás prostřednictvím emailové adresy: admin@ofpmafia.eu.
 • Provozovatel má právo databáze uživatelských účtů webů propojit pro jednotné přihlášení uživatelů do všech webů patřících pod OFPmafia. Provozovatel nikdy nevidí a ani nezná vaše heslo.

2. Etiketa

 • Není dovoleno do fóra posílat jakékoli hanlivé, neslušné, vulgární, nenávistné, zastrašující, sexuálně orientované nebo jiné příspěvky a/nebo materiály, které by mohly porušovat mezinárodní zákony. Posílání takových příspěvků a/nebo materiálů vám může přivodit okamžité a permanentní vyhoštění z webu či fóra.
 • Pro případ potřeby vynucení těchto podmínek je automaticky zaznamenávána IP adresa všech přispěvatelů.
 • Souhlasíte, že administrátor a moderátoři tohoto webu či fóra mají právo odstranit, upravit, přesunout nebo ukončit jakékoliv téma, kdykoliv zjistí, že odporuje těmto podmínkám.
 • Každý uživatel, který by má jakékoli námitky k příspěvku a/nebo materiálu, který zaslal jiný uživatel, má možnost kontaktovat emailem administrátora, nebo nejlépe nahlásit příspěvek. Administrátor a moderátoři mohou odstranit nebo jakýkoliv způsobem změnit Vámi zaslaný příspěvek a/nebo materiál v případě že bude tyto podmínky porušovat.
 • Je doporučeno si každý svůj příspěvek 2x přečíst, než bude veřejně viditelný, zejména kvůli gramatickým chybám. Je to vaše vizitka.

3. Obsah Webu

 • Za novinky, články, obrázky, videa a nahrané soubory nese plnou zodpovědnost autor daného příspěvku, nikoliv provozovatel webu.
 • Za umístění nelegálního, nepovoleného odkazu nebo obrázku vždy kontaktujte nejdříve autora příslušného článku a po 24hod. nejdříve správce přes kontaktní formulář, případně nahlášením příspěvku.
 • Zda-li si autor nepřeje aby jeho novinka byla zde uveřejněna, má právo na smazání, ovšem takovou žádost musí výhradně podat sám. Na žádosti třetích stran reagováno nebude.
 • Naše webové stránky a jejich obsah spadají pod CC (Creative Commons) zákon.
 • Provozovatel si vyhrazuje plné právo na využití, sdílení uživatelsky vytvořeného obsahu na sociální sítě provozovatele v rámci informování fanoušků nebo v rámci propagace daného obsahu.
 • Jestliže máte zájem a nebo by jste si chtěli zkopírovat například novinku tak vždy uvádějte zdroj (příklad: Zdroj OFPmafia.eu).
 • Provozovatel webu si vyhrazuje plné právo pro případy aktualizace nebo z nezbytných důvodů web vypnout na dobu potřebnou. Provozovatel má povinnost vždy o takovém vypnutí informovat nejméně 24 hod. předem.
 • Pokud neuvedete zdroj po odkopírování, budeme považovat, že jste bez souhlasu autora zkopírovali jeho článek (bez jeho vědomí). Viz Zákon České Republiky (121/2000 Sb).

4. Partnerství a reklamy

 • Vyhrazujeme si právo odmítnout (i když splňujete podmínky) partnerství a nebo výměnu odkazů.
 • Vyhrazujeme si právo kdykoliv smazat odkaz z naší webové stránky i bez udání důvodu. (Většinou upozorňujeme, že odkaz byl odstraněn).
 • Zákaz jakkoliv upravovat náš odkaz, popřípadě poté upravovat vlastní odkaz (obrázek) bez upozornění, že proběhla změna, při zjištění si provozovatel vyhrazuje právo vypovědět spolupráci.
 • Po uzavření partnerství/výměny odkazu si vyhrazujeme právo používat (kopírovat) články z partnerských webů ( vždy s udáním zdroje).
 • Partnerské stránky mohou používat obrázky, články a odkazy, které jsou umístěny na našich webech nebo na facebooku skupiny ofpmafia. Jestliže si autor nepřeje po publikaci, aby obrázky byly na jiných serverech, musí to sdělit a provozovatel je povinen odebrat obsah do 48 hodin.
 • Reklamy se na webu zobrazují z důvodu, aby pomohli s financováním provozu těchto stránek.
 • Provozovatel si vyhrazuje vynutit zobrazování reklamních odkazů i nepovolením vstupu uživatelům používající různé doplňky pro blokaci zobrazování reklam.
 • Za obsah reklamních bannerů neneseme zodpovědnost, nicméně při závadném kontaktu doporučujeme kontaktovat správce webu, aby došlo k nápravě. 
 • Provoz reklamních bannerů zajišťuje wedos.cz

5. Databáze Souborů

 • Každý uživatel (až na zabanované) má nárok stahovat soubory z naší databáze zcela zdarma (až na placené soubory).
 • Každý uživatel (až na zabanované) má nárok nahrávat soubory do naší databáze.
 • Za soubory nahrané na našem serveru nezodpovídáme. Plnou odpovědnost nese ten, kdo soubor nahrál.
 • Při porušení podmínek/autorských práv může být soubor smazán bez veškeré náhrady.
 • Při nahání souboru do databáze, který nesplňuje podmínky veřejné publikace bude odstraněn bez náhrady (daný uživatel je ve většině případů vždy předem informován).
 • Správce si vyhrazuje při migraci kteréhokoliv webu patřící pod OFPmafia využít veškeré materiály a soubory k přenosu do jiné databáze na jiný web patřící pod OFPmafia.

6. Galerie

 • Každý uživatel má nárok nahrávat své obrázky do galerie.
 • Každý uživatel má nárok vytvářet vlastní galerie, ať veřejné nebo soukromé.
 • Každý uživatel má nárok svobodně vyjádřit svůj názor (s neporušeným podmínek) na obrázky v galerii.

7. Kluby

 • Každý uživatel, který jakkoliv neporušil podmínky webu, má právo si založit vlastní klub a následně ho spravovat.
 • Každý uživatel má plné právo si vybrat, zda-li bude klub veřejný nebo soukromý a ostatní uživatelé musí dané rozhodnutí respektovat.
 • Kluby fungují na stejném principu jako kořenový web ofpmafia.eu.
 • Moderátoři a Administátoři mají přístup do klubů, ovšem zasahují jen na nahlášení příspěvku nebo na vyžádání.
 • Každý klub musí a je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla webů a za porušování může být klub zrušen bez náhrady a zálohy.

8. Obchod a platby

 • Každý uživatel má nárok si koupit věci, které jsou v našem obchodě.
 • Soubory, které vlastní ofpmafia a jsou placené, slouží jako příspěvek na provoz webů a placenou propagaci.
 • Soubory, které ofpmafia nevlastní a jsou placené, veškeré finance jdou mimo web a ofpmafia z toho nemá žádné zisky. OFPmafia poskytuje pouze technickou podporu.
 • Při porušení podmínek nebo zneužití, pouze správce má nárok vám objednávku zrušit bez náhrady a navrácení finanční částky.
 • Při porušení podmínek ze strany prodávajícího, máte nárok si stěžovat a vyžadovat nápravu.
 • Veškeré finanční prostředky, které OFPmafia obdrží, jsou vždy využity na provoz webů, případně pro placenou propagaci.
 • Primární měna je CZK a sekundární EUR. Jiné platby akceptovány nejsou.

9. Subdomény

 • Za subdomény a jejich veškerý obsah nese odpovědnost správce dané subdomény, nikoliv provozovatel webu.
 • Při porušení podmínek a nebo dobrých mravů, porušování zákonů, autorských práv atd.. si správce vyhrazuje právo smazat obsah popřípadě vypovědět pronájem subdomény.
 • Při zjištění, že daný uživatel využívá subdoménu jako úložiště nebo pro sdílení nelegálních souborů, subdoména bude po následném varování odstraněna.
 • Veřejný systém běžící na subdoméně files je zřizován zdarma za splnění určitých podmínek, avšak při porušování podmínek bez nápravy uživatele, bude možnost používat službu vypovězena bez náhrady.

10. Závěrečná ustanovení

 • Provozovatel diskusního webu či fóra si vyhrazuje právo při porušení těchto podmínek uživatelský účet bez udání důvodů zablokovat či smazat.
 • Provozovatel diskusního webu či fóra si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli změnit. Uživatel nové podmínky může odmítnout zasláním žádosti o odstranění uživatelského účtu případě v nastavení profilu zažádat o smazání účtu.
 • Systém tohoto webu či fóra používá k ukládání informací na vašem počítači cookies. Tato cookies neobsahují žádné informace, které jste vložil, slouží jen ke zvýšení vašeho pohodlí při prohlížení a pomáhají správci webu s analýzou uživatelského chování na webu.
 • Provozovatel webu má nárok na sjednocování, či rozdělování webů pro snazší uživatelský komfort a procházení.
 • Emailová adresa uživatele bude používána pouze pro potvrzení registračních detailů a hesla, k zasláni nového hesla, a v případě nutnosti i k zaslání technických a jiných informací souvisejících s provozem a administrací webu či diskusního fóra. Při udělení souhlasu také k zasílání novinek z webu.
 • Všechny příspěvky tohoto fóra vyjadřují svobodné pohledy a názory autora příspěvku a nikoli administrátora nebo moderátorů (mimo příspěvky jich samotných) a proto za ně nejsou a nemohou být zodpovědni (vyjma vlastních příspěvků).
 • Není žádný zákaz na jazyky. Můžete psát ve svém rodném jazyce, avšak pro jednodušší komunikaci, pomoc doporučujeme používat Češtinu, Slovenštinu případě Angličtinu.

Nepovinná doporučení:

Následující doporučení nejsou povinná, každopádně by bylo dobré, abyste je dodržovali:

 • Předmět by měl vždy vystihovat dané téma příspěvku.
 • Vyhněte se vulgarismům, urážkám a podobně, každý váš příspěvek je vaše vizitka.
 • Než něco zveřejníte, zkontrolujte si pravopis. Je to vaše vizitka.
 • Nesnažte se komentovat něco, čemu nerozumíte a raději přenechte místo zkušenějším.
 • Vždy mluvte k věci a vyvarujte se tak Off-Topicu a zbytečnému vyvolání flame.
 • Na provokativní příspěvky nereagujte a nechte konat moderátorský team.
 • Vyhněte se oživování velmi starých témat, je lepší založit vlastní, nové.
 • Každý uživatel je povinen seznámit se s obsahem dané sekce než vytvoří nové téma, předejdete tak vzniku duplicitních témat. Moderátoři mohou duplicitní témata spojit v jedno.
 • Uživatel má právo se odvolat proti obdrženému varování od moderátora, avšak od administrátora ne.
 • Nikdy nikomu nedávejte jakékoliv vaše údaje ! Administrátor a ani team tyto informace nikdy nevyžadovali, nevyžadují a nikdy nevyžadovat NEbudou. !
  • Jestliže někdo takový vyžaduje vaše údaje, vždy kontaktuje administrátory.

Definice, které by se vám mohly hodit:

 • Off-Topic (zkráceně OT) - se používá jako označení stavu, kdy se přispěvatelé odchylují od tématu.
 • Flame War - je označení internetové diskuse, která překročila hranice pro účastníky přínosné výměny názorů a stala se hádkou.(cs.wikipedia.org)
 • Co je to Spam? - Zpráva, bez které bychom se obešli. Jako spam se ale také označuje Multiposting, různé nevyžádané reklamy apod.
 • MultiPost - Posílání zpráv v krátkém časovém sledu, za sebou. (Od toho zde máme funkci "změnit" příspěvek.)
 • Post Hunter - Jedná se o člověka, který se snaží nahrabat si co nejvíce příspěvků, tím způsobem, že píše do starých témat, často píše úplně mimo mísu, využívá Off-Topiců atp.

====================

Odpovědnost poskytovatelů zprostředkovatelských služeb

§ 3

Odpovědnost poskytovatele služby za obsah přenášených informací
(1) Poskytovatel služby, jež spočívá v přenosu informací poskytnutých uživatelem prostřednictvím sítí elektronických komunikací nebo ve zprostředkování přístupu k sítím elektronických komunikací za účelem přenosu informací, odpovídá za obsah přenášených informací, jen pokud
a) přenos sám iniciuje,
b ) zvolí uživatele přenášené informace, nebo
c) zvolí nebo změní obsah přenášené informace.
(2) Přenos informací a zprostředkování přístupu podle odstavce 1 zahrnuje také automatické krátkodobě dočasné ukládání přenášených informací.

§ 4

Odpovědnost poskytovatele služby za obsah automaticky dočasně meziukládaných informací
Poskytovatel služby, jež spočívá v přenosu informací poskytnutých uživatelem, odpovídá za obsah informací automaticky dočasně meziukládaných, jen pokud
a) změní obsah informace,
b ) nevyhoví podmínkám přístupu k informaci,
c) nedodržuje pravidla o aktualizaci informace, která jsou obecně uznávána a používána v příslušném odvětví,
d) překročí povolené používání technologie obecně uznávané a používané v příslušném odvětví s cílem získat údaje o užívání informace, nebo
e) ihned nepřijme opatření vedoucí k odstranění jím uložené informace nebo ke znemožnění přístupu k ní, jakmile zjistí, že informace byla na výchozím místě přenosu ze sítě odstraněna nebo k ní byl znemožněn přístup nebo soud nařídil stažení či znemožnění přístupu k této informaci.

§ 5

Odpovědnost poskytovatele služby za ukládání obsahu informací poskytovaných uživatelem
(1) Poskytovatel služby, jež spočívá v ukládání informací poskytnutých uživatelem, odpovídá za obsah informací uložených na žádost uživatele, jen
a) mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní, nebo
b ) dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.
(2) Poskytovatel služby uvedený v odstavci 1 odpovídá vždy za obsah uložených informací v případě, že vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na činnost uživatele.
 

§ 6

Poskytovatelé služeb uvedení v § 3 až 5 nejsou povinni
a) dohlížet na obsah jimi přenášených nebo ukládaných informací,
b ) aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.

Celé znění zákona naleznete ZDE

Poslední úprava proběhla 06.08.2019.

Important Information

By using this website you agree to Terms of Use, Privacy Policy, Guidelines. We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.