Jump to content
OFPmafia.eu

Biaława miasto 1.0.0

   (0 reviews)
Sign in to follow this  

5 Screenshots

About This File

Wrzucam mapę, która była na starym forum i po modernizacji nie znalazła się jeszcze u nas 
W paczce znajdują się linie:
1 - Jodłownik Dw. PKP - Piskorzów Marina
2 - Jodłownik Dw. PKP - Biaława Pętla Wrocławska
3 - Biaława Os. Kaliny - Tarczów Pętla (oraz specjalną mieszankę z linią 5 łączącą Os. Jasne z Cmentarzem Komunalnym)
4 - Biaława Os. Kaliny - Biaława Dworzec PKS
[LTMR] - linia dalekobieżna do Lutomierza
[NWGL] - linia dalekobieżna do Nowowęglic

Wypakowane foldery (Maps i Scene) należy wrzucić do głównego katalogu gry (...\VirtualBus\) jeżeli pojawi się pytanie, należy wybrać zastęp istniejące.

Możliwe kierunki do wpisania w sterowniku:
Linia: 1 Wariant:1 Kierunek: Piskorzew Marina
Linia: 1 Wariant:2 Kierunek: Jodłownik Dw. PKP
Linia: 1 Wariant:3 Kierunek: Piskorzówprzez Zespół Szkół
Linia: 1 Wariant:4 Kierunek: Jodłownik przez B S B
Linia: 2 Wariant:1 Kierunek: Pętla Wrocławska
Linia: 2 Wariant:2 Kierunek: Jodłownik DW. PKP
Linia: 2 Wariant:3 Kierunek: Biaława Pętla Wrocławska
Linia: 2 Wariant:4 Kierunek: Jodłownik Dworzec PKP
Linia: 3 Wariant:1 Kierunek: Os. Kaliny
Linia: 3 Wariant:2 Kierunek: Tarczów pętla
Linia: 3 Wariant:3 Kierunek: Os. Jasne
Linia: 3 Wariant:4 Kierunek: Cmentarz Komunalny
Linia: 3 Wariant:5 Kierunek: Cmentarz
Linia: 3 Wariant:6 Kierunek: Tarczów
Linia: 3 Wariant:7 Kierunek: Biaława Os. Kaliny
Linia: 4 Wariant:1 Kierunek: Dworzec PKS
Linia: 4 Wariant:2 Kierunek: Os. Kaliny
Linia: 4 Wariant:3 Kierunek: Dworzec PKS przez B S B
Linia: 4 Wariant:4 Kierunek: Os. Kaliny przez B S B
Linia: P Wariant:1 Kierunek: LG Electronics
Linia: P Wariant:2 Kierunek: Jodłownik Dw. PKP
Linia: P Wariant:3 Kierunek: Linia tylko dla pracowników LG Electronics
Linia: P Wariant:4 Kierunek: Linia tylko dla pracowników Jodłownik dw. PKP
Linia: 9999 Wariant:1 Kierunek: Lutomierz Dw. KM
Linia: 9999 Wariant:2 Kierunek: Biaława Dw. PKS
Linia: 9999 Wariant:3 Kierunek: Lutomierz Dworzec Komunikacyjny
Linia: 9999 Wariant:4 Kierunek: Lutomierz
Linia: 9999 Wariant:5 Kierunek: Nowowęglice Dw. PKS
Linia: 9999 Wariant:6 Kierunek: Biaława Dw. PKS
Linia: 9999 Wariant:7 Kierunek: Nowowęglice
Linia: 9999 Wariant:8 Kierunek: Biaława
Linia: 9999 Wariant:9 Kierunek: MPK Biaława
User Feedback

You may only provide a review once you have downloaded the file.

There are no reviews to display.

×
×
  • Create New...

Important Information

Používáním tohoto webu souhlasíte s Terms of Use, Privacy Policy, Guidelines. We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.