TOPlist Jump to content
OFPmafia.eu

Żerniki - linie 01 i 04 1.0.0

   (0 reviews)
Sign in to follow this  

1 Screenshot

About This File

Miasto Żerniki - linie 01 i 04.

Wypakowane foldery (Maps i Scene) należy wrzucić do głównego katalogu gry (...\VirtualBus\) jeżeli pojawi się pytanie, należy wybrać zastęp istniejące.

Możliwe kierunki do wpisania w sterowniku:
Linia: 01 Wariant:1 Kierunek: ZIELONE STAWY PRZEZ ŻERNIKI
Linia: 01 Wariant:2 Kierunek: MYRSKO PRZEZ ŻERNIKI
Linia: 04 Wariant:1 Kierunek: JEZIORKI PRZEZ ŻERNIKI
Linia: 04 Wariant:2 Kierunek: KAMIENNA WIEŚ PRZEZ ŻERNIKI
Linia: 9999 Wariant:1 Kierunek: POJAZD USZKODZONY
Linia: 9999 Wariant:2 Kierunek: AWARIA
User Feedback

You may only provide a review once you have downloaded the file.

There are no reviews to display.

×