TOPlist Jump to content
OFPmafia.eu

Biaława miasto 1.0.0

   (0 reviews)
Sign in to follow this  

5 Screenshots

About This File

Wrzucam mapę, która była na starym forum i po modernizacji nie znalazła się jeszcze u nas 
W paczce znajdują się linie:
1 - Jodłownik Dw. PKP - Piskorzów Marina
2 - Jodłownik Dw. PKP - Biaława Pętla Wrocławska
3 - Biaława Os. Kaliny - Tarczów Pętla (oraz specjalną mieszankę z linią 5 łączącą Os. Jasne z Cmentarzem Komunalnym)
4 - Biaława Os. Kaliny - Biaława Dworzec PKS
[LTMR] - linia dalekobieżna do Lutomierza
[NWGL] - linia dalekobieżna do Nowowęglic

Wypakowane foldery (Maps i Scene) należy wrzucić do głównego katalogu gry (...\VirtualBus\) jeżeli pojawi się pytanie, należy wybrać zastęp istniejące.

Możliwe kierunki do wpisania w sterowniku:
Linia: 1 Wariant:1 Kierunek: Piskorzew Marina
Linia: 1 Wariant:2 Kierunek: Jodłownik Dw. PKP
Linia: 1 Wariant:3 Kierunek: Piskorzówprzez Zespół Szkół
Linia: 1 Wariant:4 Kierunek: Jodłownik przez B S B
Linia: 2 Wariant:1 Kierunek: Pętla Wrocławska
Linia: 2 Wariant:2 Kierunek: Jodłownik DW. PKP
Linia: 2 Wariant:3 Kierunek: Biaława Pętla Wrocławska
Linia: 2 Wariant:4 Kierunek: Jodłownik Dworzec PKP
Linia: 3 Wariant:1 Kierunek: Os. Kaliny
Linia: 3 Wariant:2 Kierunek: Tarczów pętla
Linia: 3 Wariant:3 Kierunek: Os. Jasne
Linia: 3 Wariant:4 Kierunek: Cmentarz Komunalny
Linia: 3 Wariant:5 Kierunek: Cmentarz
Linia: 3 Wariant:6 Kierunek: Tarczów
Linia: 3 Wariant:7 Kierunek: Biaława Os. Kaliny
Linia: 4 Wariant:1 Kierunek: Dworzec PKS
Linia: 4 Wariant:2 Kierunek: Os. Kaliny
Linia: 4 Wariant:3 Kierunek: Dworzec PKS przez B S B
Linia: 4 Wariant:4 Kierunek: Os. Kaliny przez B S B
Linia: P Wariant:1 Kierunek: LG Electronics
Linia: P Wariant:2 Kierunek: Jodłownik Dw. PKP
Linia: P Wariant:3 Kierunek: Linia tylko dla pracowników LG Electronics
Linia: P Wariant:4 Kierunek: Linia tylko dla pracowników Jodłownik dw. PKP
Linia: 9999 Wariant:1 Kierunek: Lutomierz Dw. KM
Linia: 9999 Wariant:2 Kierunek: Biaława Dw. PKS
Linia: 9999 Wariant:3 Kierunek: Lutomierz Dworzec Komunikacyjny
Linia: 9999 Wariant:4 Kierunek: Lutomierz
Linia: 9999 Wariant:5 Kierunek: Nowowęglice Dw. PKS
Linia: 9999 Wariant:6 Kierunek: Biaława Dw. PKS
Linia: 9999 Wariant:7 Kierunek: Nowowęglice
Linia: 9999 Wariant:8 Kierunek: Biaława
Linia: 9999 Wariant:9 Kierunek: MPK Biaława
User Feedback

You may only provide a review once you have downloaded the file.

There are no reviews to display.

×